Nagycenk Széchenyi tér 


Hűségkút

Az 1921-es népszavazás emlékére - amelyen Nagycenk lakosságának 99,5 %-a szavazott Magyarország mellett - építették a Széchenyi térre. Felavatása 2002. szeptember 21-én volt.


„A nemzethez és a hazához való hűségről 1026 igen - 5 nem arányban tettek tanúságot a nagycenki polgárok.”


Széchenyi szobor

Az egyik leghitelesebb köztéri Széchenyi-szobor. Alkotója Stóbl Alajos szobrászművész. A kőtalpazat Hild Károly soproni kőfaragómester munkája.


„Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném hinni - lesz!” (Gróf Széchenyi István)


Mauzóleum 

A Széchenyi család temetkezési helyéül szolgáló sírbolt a községi temető közepén áll. A kriptában az ovális tér bal oldalán nyugszik feliratos sírkő mögött Széchenyi István és felesége, Seilern Crestentia. A kereszt alapú folyosó sírkamráiban 47 Széchenyi leszármazott kapott helyet. Itt találjuk Széchenyi Pál kalocsai érsek üvegkoporsóját és a vasládát, amelyben Széchenyi István – az öngyilkos golyó által kiszakított – koponyacsontját láthatjuk.


A családi kripta lejáratának szűk lépcsője felett a következő felirat olvasható: „Voltunk mint ti, lesztek mint mi: por és hamu”. 


Nagycenki Szent István király templom

Szent István király tiszteletére emelt „minden cikornyás díszítményt kizáró, egyszerű, de mégis elég tágas Isten háza” építésével Széchenyi István 1860. február 3-án Döblingben bízta meg Ybl Miklóst. Széchenyi nagyon siettette a tervek elkészítését, de halála miatt már nem láthatta azokat.