Élménytúrák tavak mentén


Az Alpokalja-Fertő táj és a Tisza-tó-Mezőség turisztikai élménykínálatának fejlesztése együttműködésben
VP6-19.3.1-17 LEADER helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása


A pályázat két Leader egyesület területéről kerül benyújtásra, a Fertő tavi és az egyik Tisza tavi HACS (Dél-Borsodi) együttműködésében.
Az „Élménytúrák Tavak Mentén” projekt összeállítása számos helyi szereplő bevonásával, valós közösségi tervezési technikákkal és egy nagyon alapos előkészítő munkával történt.
Mindkettő térség stratégiájának központjában a helyi gazdaság megerősítése áll, elsősorban az aktív turizmus megerősítése által.

 • Cél a térségek idegenforgalmi specifikumaira pl. a természeti környezet, gazdálkodás, hagyományok, gasztronómia, vidékhez köthető szabadidős tevékenységekre, sportokra építő turisztikai fejlesztések ösztönzése
 • Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez alkalmazkodó tematizált turisztikai termékcsomagok kialakítása.
 • Turisztikai szolgáltatások hálózatos fejlesztése és/vagy marketingje (tervezés, animáció, működés, promóció) és ehhez kapcsolódó beruházások megvalósítása.

A projekt tervezett tevékenységei az alábbiak:

1)     Túraútvonalak kialakítása mindkettő térségben a térségi értékek bekapcsolásával, bemutatásával – hálózati együttműködések (bejárható térségek, több jármódban)

 1. mindegyik térségben több jármódban túraútvonalak felmérése, kialakítása történik meg (leírásokkal, fotókkal és GPS koordinátákkal) – mindkettő térségben 10-10 db (kerékpáros, bakancsos, vízi és lovas)
 2. mindegyik térségben elkészül 10.000-10.000 példányban, azonos grafikai küllemmel egy-egy élménytúra térkép


2)     Kialakításra kerülnek azonos módszertan szerint mindkettő térségben a Garantált túrarendszerek
Nagyon fontos a turisták számára, hogy garantált programokkal találkozzon egy térségben, amelyről saját, vagy általa beszélt idegen nyelven már a szálláshelyén tájékozódhat. Sokan választják az aktív kikapcsolódást, szívesen kerékpároznak, túráznak, kenuznak vagy lovagolnak a nyaralás alatt. A garantált túrák több jármódban egy helyen megjelenítve komoly kereslettel találkozhat. Erre teszünk a projekt során kísérletet.

 1. A Fertő táj évente 30 garantált túrát vállal, míg a Tisza tó – Mezőség 15 db-ot, több jármódban (Fertő tekergő és Mező menő nevek alatt)
 2. a garantált túrákhoz külön marketinget rendeltünk: 3 nyelvű szórólapok, plakátok készülnek a turisták tájékoztatására a garantál túrák időpontjairól és a túravezetők elérhetőségeivel.
 3.  a garantált túrák maguk is marketing értékkel bírnak, így szeretnénk, ha az azokat vezető túravezetők egy térségi design szerint elkészített „egyenruhában” erősítenék a térségtudatot. (különböző szín, forma jelenne meg a kerékpáros túravezetőknél, ill. a bakancsos és vízi túravezetők esetében is).


3)     Teljesítménytúrák rendszerét is fejleszteni szeretnénk mindkettő térségben, minden jármódban
Néhány jó példa már elindult, de ezek éves programként, a turizmusba integráltan még nem, csak ad hoc módon jelennek meg, bár magas résztvevői létszámmal. Úgy látjuk, hogy érdemes erre a túramódra is több energiát fordítani.

 1. A Fertő tájon és a Mezőségben is 1-1 db kerékpáros és 1-1 db bakancsos teljesítménytúrát vállaltunk, széles célcsoport bevonásával;
 2. A túrákhoz kapcsolódóan a több száz fő koordinációjához szükséges walki-talki készülékeket (összesen 3 szettet) és a résztvevők számára pólókat (375-375 kerékpáros, és 80-80 bakancsos) szerzünk be a pályázatból.


4) Értékesítési módszerek fejlesztése - Marketing eszközök

 1. professzionális fotókhoz fotóművészt kértünk fel (az alábbi példán látható, hogy a mai honlapok és kiadványok fotói művészi szintűek), 10 nappal terveztünk.
 2. elkészül egy a két térséget együtt kezelő, mobilra optimalizált, 3 nyelvű modern túrahonlap, saját térségenkénti admin felülettel. A mintát a világelsők közé számító SüdTirol oldala adja. (lsd. alább a fotókat - www.suedtirol.info ) Az alábbi minta alapján jól látható, hogy egy ilyen oldal tartalmakkal való megtöltése komoly feladat. Így az elkészítésen túl költséget rendeltünk a honlap tartalmi feltöltéséhez kapcsolódóan. A többnyelvűség biztosítására fordítási költségekkel is kalkuláltunk.


1)     Gazdasági szereplők közösséggé formálása és felkészítése – Szemléletformáló és kompetenciafejlesztési program

Többféle tanulási forma alkalmazásával szeretnénk a térségekben turizmussal érintett szervezetek tudását, ismereteit szélesíteni, ill. közösségüket erősíteni, az együttműködésben rejlő haszonra rámutatni.  Egyrészt egy rendezvénysorozatot szervezünk, amelynek mindkettő térségben lesznek állomásai:

 • 1. túravezetők egészségügyi és elsősegélynyújtó fóruma (1-1 napos)
 • 2. kerékpáros túravezetők szakmai fóruma (2-2 napos)
 • 3. szálláshelyek számára Nyílt Túra Információs Napok – ahol a túra élményből is kapnak ízelítőt a szálláshelyadók (1-1napos)
 • 4. túravezetők tapasztalatcsere útjai (kölcsönösen egymás térségébe), 3-3 napos


Másrészt mindkettő térségben gyakorlott túravezetőkkel a szállásadók felé egy mozgó, személyre szabott mentor programot valósítunk meg. Ennek lényegével Vulkanlandban ismerkedtünk meg. Az új turisztikai anyagokat, új szolgáltatásokat személyesen vitte ki bemutatkozással és szakmai „mini továbbképzés” biztosításával a térségi turisztikai szervezet menedzsere.

2)     Kapcsolódó eszközbeszerzések

 • 1. Útbaigazító táblarendszer kerül kialakításra a Tisza tó-Mezőség tájegységben.
 • 2. Az Alpokalja-Fertő tájon 2 db kerékpárszállító utánfutó, 1 db kenuszállító utánfutó és 10 db terep kerékpár kerül beszerzésre.

Bővebben
Tourinform Sopron

Tourinform Sopron